בית ספר רעים מודיעין

בית ספר רעים מודיעין

חברת הילדים

כותרת הכתבה

חברי מועצת התלמידים - תשע"ח

כל הכבוד לכם תלמידים יקרים ובהצלחה בתפקידכם.

הפסקות פעילות בהפעלת מועצת התלמידים

ביום שישי התקיימה הפעלה ראשונה של ההפסקות הפעילות באחריות ובהנחיית מועצת התלמידים.בית ספר "רעים" רכש עשרות משחקים לרווחת והנאת תלמידי בית הספר.

תפקידי מועצת התלמידים

פעילות מועצת התלמידים בנושא ניהול קונפליקטים

הערך המוביל בחודש טבת - ניהול קונפליקטים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA