בית ספר רעים מודיעין

בית ספר רעים מודיעין

חברת הילדים

כותרת הכתבה

חברי מועצת התלמידים - תשע"ט

תפקידי מועצת התלמידים

פעילות מועצת התלמידים בנושא ניהול קונפליקטים

הערך המוביל בחודש טבת - ניהול קונפליקטים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA