יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית גלריית תמונות שאלונים חדר מורים יצירת קשר.
 
 

התפיסה החינוכית בתפיסתו החינוכית בית ספר "רעים" הינו הומניסטי ומכוון לטיפוח וקידום תלמיד הלוקח אחריות ושותף פעיל בתהליך הלמידה האישי והכיתתי, תוך שימת דגש על ראיית האדם כשווה בין שווים וקבלת השונות הקיימת בין בני האדם. חשיבות עליונה ניתנת לטיפוח הערכים סובלנות, נתינה ואהבת האדם והארץ. צוות בית הספר רואה בתלמיד את הציר המרכזי אליו מכוונת המערכת כולה ומתייחס למכלול אישיותו של התלמיד על מרכיביה השונים: קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים מתוך שאיפה להכשיר אדם אוטונומי, שותף פעיל, חוקר ועצמאי בעל כישורים מתאימים לחברה דמוקרטית במאה ה-21. בסביבות הלימודיות משולבים אמצעים טכנולוגיים המאפשרים למורה לעצב פעילויות התומכות בלמידה עצמאית ולתלמיד להתנסות בבניית תוצרים עשירים, לרכוש מיומנויות-חשיבה מסדר גבוה ולהתקדם בסביבה טכנולוגית מתוקשבת. בית הספר פועל להידוק הקשרים בינו לבין הקהילה והוא פותח שעריו ומזמינם לקחת חלק בתהליכים החינוכיים המתרחשים בבית הספר תוך שיתוף, מעורבות ואחריות הדדית.