יום ד', ד’ בתמוז תשע”ז
דף הבית גלריית תמונות שאלונים חדר מורים יצירת קשר
08:31 (18/06/17)
12:27 (09/05/17)
.
 
 

התפיסה החינוכית בתפיסתו החינוכית ביה"ס הוא הומניסטי ומכוון לטיפוח וקידום תלמיד הלוקח אחריות ושותף פעיל בתהליך הלמידה האישי והכיתתי, תוך שימת דגש על ראיית האדם כשווה בין שווים וקבלת השונות הקיימת בין בני האדם. חשיבות עליונה ניתנת לטיפוח הערכים: סובלנות, אהבת האדם והארץ ושמירת החוק. על מנת לתת מענה לדיפרנציאציה, שינה בי"ס את הסביבות הלימודיות שלו והוא משולב אמצעים טכנולוגיים המאפשרים למורה לעצב פעילויות התומכות בלמידה עצמאית ולתלמיד להתנסות בבניית תוצרים עשירים, ולרכוש מיומנויות-חשיבה מסדר גבוהה ולהתקדם בסביבה טכנולוגית מתוקשבת צוות בית הספר פועל להידוק הקשרים בינו לבין ההורים והקהילה והוא פותח שעריו ומזמינם לקחת חלק בתהליכים החינוכיים המתרחשים בבית הספר תוך שיתוף, מעורבות ואחריות הדדית. צוות בית הספר רואה בתלמיד את הציר המרכזי אליו מכוונת המערכת כולה ומתייחס למכלול אישיותו של התלמיד על מרכיביה השונים: קוגניטיביים, ריגושיים וחברתיים מתוך שאיפה להכשיר אדם אוטונומי, שהוא שותף פעיל חוקר ועצמאי בעל כישורים מתאימים לחברה דמוקרטית בתקופה המודרנית חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב בתפיסתו החינוכית ביה"ס שם לו דגש לפתח לומד בעל מכוונות עצמית ללמידה אישית השואף למצויינות כערך , המבוססת סקרנות אתגר ואוטנטיות תוך נתינת כלים עכשויים לאתור עיבוד שיתוף וייצוג מידע. כל תהליכי ההוראה למידה מבוססי הערכה , בכלים מגוונים השקופים לקהילת ההורים כשותפים אמיתיים בתהליך המשותף לקדום ההישגים של הלומד. ביה"ס שם לו למטרה לאגם ולהגמיש משאבים מתוך צורך אמיתי של הערכה מתמדת של תהליכי הלמידה ובד בבד משתמש בכלים מגוונים העונים לכל צורך על מנת לקבל מיפוי מדוייק של פרופיל הלומדים ובד בבד בבניית תוכניות עבודה מותאמות. ביה"ס שם לו כיעד לפתח את המצויינות האישית של הלומדים בתחומי המתמטיקה המדעים והאומנויות . ביה"ס הינו מקיים יחסי הדדיות עם הקהילה תוך הנחת יסוד שההון האנושי לא מתחיל מצוות ביה"ס כי אם מהקהילה המזינה אותו ועל כן נשענו על ההון האנושי בתחום התקשוב ובנינו אתר ( שכיום משדרג צמו לאור הגדילה האירגונית והצרכים החדשים) פיתח מנגנונים לתקשורת עם הקהילה בתוכה מול כל השותפים(הורים מורים ותלמידים) דרך רשת תקשורת של גוגל ובד בבד פתיחת מרחבים כיתתים הנותנים מענה פדגוגי חברתי וקהילתי. המגמה לשלוש השנים הבאות היא לעבות את מערכת השעורים המקוונת שהתמקדה במתמטיקה ומדעים ואנו רוצים להגדיל את היישומים בכל תחומי הדעת שלוש שעורים מכוונים בשבוע לכל כיתה באומנויות שפה מתמטיקה ומדעים. כמו כן המגמה לעודד את צוות המאוד דפרנציאלי להשתמש בכלים אינטרנטיים לגוון ההוראה מעבר לכלים המבוססים היטב בתחום הערכה והתקשורת השוטפת. חשיבות עליונה ניתנת לטיפוח הערכים: סובלנות, אהבת האדם והארץ ושמירת החוק. על מנת לתת מענה לדיפרנציאציה, שינה בי"ס את הסביבות הלימודיות שלו והוא משולב אמצעים טכנולוגיים המאפשרים למורה לעצב פעילויות התומכות בלמידה עצמאית ולתלמיד להתנסות בבניית תוצרים עשירים, ולרכוש מיומנויות-חשיבה מסדר גבוהה ולהתקדם בסביבה טכנולוגית מתוקשבת צוות בית הספר פועל להידוק הקשרים בינו לבין ההורים והקהילה והוא פותח שעריו ומזמינם לקחת חלק בתהליכים החינוכיים המתרחשים בבית הספר תוך שיתוף, מעורבות ואחריות הדדית. צוות בית הספר רואה בתלמיד את הציר המרכזי אליו מכוונת המערכת כולה ומתייחס למכלול אישיותו של התלמיד על מרכיביה השונים: קוגניטיביים, ריגושיים וחברתיים מתוך שאיפה להכשיר אדם אוטונומי, שהוא שותף פעיל חוקר ועצמאי בעל כישורים מתאימים לחברה דמוקרטית בתקופה המודרנית.

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS