יום ו', כו’ באב תשע”ז
דף הבית גלריית תמונות שאלונים חדר מורים יצירת קשר
 
 

תקנון בית ספר "רעים" - תשע"ח כללי התנהגות במהלך יום הלימודים התלמידים יכנסו לכיתות מייד בהישמע הצלצול. התלמידים יקבלו את המנהלת/המורה הנכנסת לכיתה בעמידה ליד השולחן בצורה מכובדת ומסודרת ויתיישבו רק לאחר קבלת אישור מהמורה. התלמידים יצאו מהכיתה רק באישור המורה. תלמיד יוכל לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים רק בליווי מבוגר ולאחר שקיבל אישור חתום מהמורה וממזכירות ביה"ס, את האישור ימסור לשומר ביציאה. הריצה במסדרונות בית הספר אסורה. משחקי כדור בין כותלי ביה"ס אסורה (בכיתות, במסדרונות ובמבואות). על התלמידים להקפיד לאכול בהפסקת האוכל ליד השולחן בכיתה. אין להוציא מזון מחוץ לכיתה. שימוש במגרשים יעשה עפ"י התורנות שנקבעה ע"י המורה לספורט. כיתה שלא תכבד את לוח תורנויות המגרשים, תילקח ממנה זכות השימוש במגרש למשך שבוע. אלימות פיזית ומילולית הנהלת ביה"ס וצוות המורים רואים בחומרה רבה כל מעשה אלימות בביה"ס כנגד אדם ורכוש. במידה ומתעוררת בעיה בין תלמידים בזמן ההפסקה, על התלמידים לנסות להגיע להבנה בדרכי נועם. במידה ולא הצליחו להגיע לפתרון, יש לפנות לעזרת המורה התורנית הנמצאת במגרש הטקסים, במגרש הספורט ובמדשאה וכמו כן במסדרונות ובכניסת ביה"ס. בשום פנים ואופן אין לפתור בעיה בדרך אלימה!!! במידה ותהיינה תקריות של אלימות בין תלמידים דרכי האכיפה הן כדלקמן: פעם ראשונה – שיחת הבהרה עם המורה + רישום במזכירות ביה"ס + יידוע המחנכת. פעם שנייה – שיחת הבהרה עם רכזת המשמעת + מחנכת + רישום במזכירות ויידוע ההורים. פעם שלישית – שיחת הבהרה עם רכזת משמעת + מנהלת ביה"ס + מכתב להורים – אזהרה לפני השעיה. פעם רביעית – השהייה בתוך ביה"ס מהרגע שקרה האירוע + זימון לפגישה עם המנהלת + הורים למחרת בבוקר. פעם חמישית – השעיה מבית הספר למחרת האירוע למס' ימים עפ"י החלטת מנהלת ביה"ס (מיד לאחר האירוע יושהה התלמיד בתוך ביה"ס עד תום הלימודים). בזמן ההשעיה (מחוץ לכותלי ביה"ס) יקבל התלמיד עבודה עפ"י מערכת השעות לימי ההשעיה, אותה יצטרך להגיש עם חזרתו לביה"ס. נוכחות והיעדרות מביה"ס יום הלימודים מתחיל בשעה 0800 בדיוק. יש להגיע לביה"ס עד השעה 07:55 כל איחור יגרור הרשמה, מעקב וטיפול משמעתי. אנו מבקשים למען ניהול סדר יום תקין להגיע בזמן לביה"ס. איחור 1 – התייחסות,תשומת לב, הבהרה עם המחנכת והתלמיד. איחור 2 – שיחת הבהרה ואזהרה לתלמיד. איחור 3 – יידוע ההורים. איחור 4 – זימון ההורים לביה"ס לשיחה עם המחנכת ורכזת המשמעת. במידה והאיחורים נמשכים לאחר כל הפניות וההתייחסויות, ינקטו כלפי התלמיד אמצעי המשמעת הבאים: • השארות של שעה נוספת בתום יום הלימודים. • מניעת הפסקות היעדרות מביה"ס מחייבת אישור - • היעדרות מעבר ל-3 ימים – יש להמציא אישור רפואי. • היעדרות ממושכת וידועה מראש – מחייבת אישור הורים ויידוע המנהלת ומחנכת הכיתה. • יציאה לחו"ל בזמן הלימודים הינה בניגוד להחלטות ולתקנון משרד החינוך. תלבושת והופעה חובה להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה בלבד. הלבוש כולל חולצה עם לוגו של בית הספר. (ניתן לרכוש בצבעים שונים) בטקסים יש להגיע בחולצה לבנה עם לוגו ביה"ס. אין להגיע לבית הספר עם חולצת בטן, חולצות גזורות וכדומה. אין להגיע לבית הספר בכפכפים, נעלי אצבע, נעלי גלגליות, תלמידים המגיעים בנעלי "קרוקס" ינעלו אותן כאשר הרצועה ממוקמת בעקב הרגל (מטעמי בטיחות). אין להגיע לבית הספר במכנסיים קצרים מידי. אין להגיע לבית הספר בחצאיות קצרות מידי. דרכי אכיפה: תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה: א. בפעם הראשונה במחצית – ירשם התלמיד במזכירות. ב. בפעם השנייה במחצית – ירשם התלמיד במזכירות ותיערך עימו שיחת הבהרה. ג. בפעם השלישית במחצית – ירשם התלמיד במזכירות + זימון ההורים לשיחה. תלמיד/ה שיגיעו לביה"ס בלבוש בלתי הולם יוזמנו הוריהם לקחתם להחליף את בגדיהם ולחזור לבית הספר. תלבושת ספורט לשיעורי הספורט יש להגיע בתלבושת הכוללת: מכנסי ספורט. חולצה עם לוגו של ביה"ס. נעלי ספורט. בקבוק מים. בימים חמים – כובע. במידה שהתלמידים יגיעו ללא תלבושת ספורט הם לא ישתתפו בשיעור וירשמו ביומן המורה. השימוש בפלאפון תלמיד המגיע לביה"ס עם טלפון נייד, האחריות על הטלפון מוטלת עליו ועל הוריו בלבד. על הטלפון להיות בתוך תיק התלמיד, כבוי ! ניתן להדליק את הטלפון רק בתום יום הלימודים. אין להשתמש בטלפון הנייד במהלך יום הלימודים (שיעורים והפסקות). במקרה ועולה הצורך להתקשר להורים, יש לפנות למורה ועפ"י שיקול דעתה יופנה התלמיד למזכירות ביה"ס. אירוע המרחש במהלך יום הלימודים יטופל וידווח ע"י צוות בית הספר (הדיווח יימסר רק באירועים חריגים). תלמידי בית הספר אינם רשאים להשתמש במהלך היום בטלפון הסלולארי לצורך דיווח אלא רק באמצעות הטלפון במזכירות (עפ"י הצורך ועפ"י שיקול דעת מחנכת/מורה מקצועית/ מנהלת). דרכי אכיפה: טלפון שיראה אצל תלמיד במהלך יום הלימודים: בפעם הראשונה - הטלפון יוחרם, התלמיד יוזהר ויקבל את הטלפון מהמזכירות בסוף יום הלימודים. בפעם השנייה – הטלפון יוחרם ויוחזר להורי התלמיד בלבד לאחר זימונם לביה"ס. בברכה צוות בי"ס "רעים"

 
 


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS